Stichting Starwink, kunst voor kansarme kinderen en jongeren :

    www.starwink.eu

    Motivatie / achtergrond
    Met uw bijdrage verwerven kansarme kinderen en jongeren meer steun en begrip in onze samenleving.
    De inkomsten van de stichting komen ten goede aan educatie van kansarme kinderen en jongeren.
    Meer kennis over deze groep bewerkstelligt minder onbegrip en meer samenspel.
    Hiervoor vraagt Starwink uw steun.
    Want kansarme kinderen en jongeren maken onze wereld kleurrijk en ze geven ons bestaan meer dimensies.

    Inkomsten
    Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
    1. Vijftig procent van de opbrengsten uit verkoop schilderijen, tekeningen en kleurenetsen;
    2.Subsidies en donaties;
    3. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
    4. Alle andere verkrijgingen en baten.

    Besteding gelden
    Van juli 2011 t/m juli 2014 ondersteunde Starwink weeskinderen en -jongeren in Rwanda
    Van augustus 2014 t/m juli 2017 ondersteunt Starwink een educatieproject voor weeskinderen en -jongeren in Moldavie
    Hoe weet u zeker dat het geld terecht komt bij de Educatieprojecten?
    Starwink werkt samen met Kerk in Actie
    www.kerkinactie.nl/
    Rose leidt www.amurwanda.org/

    Starwink, Kunst voor kinderen en jongeren met minder kansen is een stichting, een organisatie zonder winstoogmerk.
    Kerk in Actie verzorgt de financiele administratie.
    De jaarcijfers worden gepubliceerd op de website van Kerk in Actie


    Donaties. Meer informatie
    Wilt u meer informatie, mail naar info@starwink.eu
    Wilt u het lopende educatieproject in Moldavie financieel steunen dan kan dit:
    Het bankrekeningnummer van stichting Starwink: IBAN: NL20 RABO 0161 9762 12
    De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant
    onder nummer 18087833
    

"Statuten Starwink"

 

>