VOGEL

    De stilte is een brug op vleugels.
    Niet dat een vogel vliegt verbaast,
    maar dat hij het geruisloos doet.

    Chr. J. Van Geel

    


    CURSUSSEN, STUDIEDAGEN, LEZINGEN:
    Ik verzorg meerdaagse Leergangen en/of afzonderlijke studiedagen in beeldende kunst, poezie en / of film
    als vindplaatsen van levensbeschouwing. In overleg ontvangt u een aanbod op maat.
    Bent u geinteresseerd, mail naar: cora.westerink@gmail.com.

    LET OP:
    Aan Geestelijk Verzorgers, Predikanten, Kerkelijk werkers en Gemeenteadviseurs
    worden in het kader van een opleiding en/of nascholing studiepunten toegekend
    na deelname aan de hieronder vermelde studiedagen en leergangen.

    Beeldende kunst en poezie worden tijdens studiedagen en leergangen ingezet als vindplaatsen van levensbeschouwing.
    U volgt hoor- en werkcolleges in beeld en woord, op aanvraag in mijn atelier. Tussen 2002 en 2017 verzorgde ik deze cursussen aan
    onderwijsinstellingen in het hbo en Hovo Brabant.

    Zowel de studiedagen als de leergangen 'Schilderkunst en poezie als vindplaatsen van levensbeschouwing' zijn erkend
    in het kader van het Open erkend aanbod binnen de Permanente Educatie
    van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de PKN.
    Aan de studiedag wordt 0,25 studiepunt toegekend en aan de leergang 1 studiepunt.
    U ontvangt een bewijs van deelname waarop ook de behaalde studiepunten staan vermeld.
    Zie ook de website van de PKN:

    Geestelijk Verzorgers in opleiding mogen de studiedag 'Schilderkunst en poezie
    als vindplaatsen van levensbeschouwing' invoeren onder studiedagen facultatief
    bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers.

    Wilt u zich aanmelden en / of meer informatie, mail naar: cora.westerink@gmail.com.

    AANBOD LEZINGEN en FILMCURSUSSEN (BOEKING mail naar: cora.westerink@gmail.com)

    1. Schilderkunst en poezie als vindplaatsen van levensbeschouwing.
    U maakt kennis met inspiratiebronnen die een kunstenaar en een dichter hanteren in hun werk.
    U ontdekt de onderlinge samenhang maar ook de verschillen in verbeeldingskracht.
    Verdieping in de ontmoeting van een kunstenaar en een dichter
    geeft ons inzicht in de kunstwerken, hun makers en hun relatie met de wereld.
    Onze persoonlijke beschouwing van het leven wordt er mogelijk door beinvloed.

    2. Verhalen in schilderijen rondom Kerst.
    Bespreking van de Annunciatie in de geschiedenis van schilderkunst.
    Bespreking van de Aanbidding van de Magi in de geschiedenis van schilderkunst.
    Bespreking van de Geboorte van het Kindje Jezus in de geschiedenis van schilderkunst.

    3. Verhalen in schilderijen rondom Pasen.
    Bespreking van Het Laatste Avondmaal in de geschiedenis van schilderkunst.
    Bespreking van De Kruisiging in de geschiedenis van schilderkunst.
    Bespreking van de Opstanding en Hemelvaart in de geschiedenis van schilderkunst.

    4. Actualiteit in eigentijdse kunstuitingen.
    Verdieping in het werk van hedendaagse kunstenaars als Anish Kapoor, Gerhard Richter, Anselm Kiefer.

    5. De beeldende kunst in het Europa van de 19e eeuw.
    Bespreking van de beeldende kunst in Europa in de 19e eeuw
    een eeuw waarin de opkomende burgerij in opstand kwam tegen de vorstenhoven,
    keizerdommen en katholieke machtscentra.
    Veel indrukwekkende gebeurtenissen zijn door kunstenaars verbeeld.
    Denk bijvoorbeeld aan Delacroix, Gericault, David, Turner en Caspar David Friedrich.

    6. Ontmoet Rembrandt en Rubens.
    Bespreking van de belangrijkste werken van deze collega kunstenaars
    in de maatschappelijke context van hun tijd.
    Rubens staat bekend als cosmopoliet 'avant la lettre', diplomaat en virtuoos schilder.
    Hij werkte voor zowel vorsten als katholieke opdrachtgevers in het zuiden.
    Rembrandt kennen we als vader, echtgenoot en representant van het protestantse noorden.

    7. De wereld van Marc Chagall.
    We verdiepen ons in werk van deze russisch-joodse schilder die leefde in een onrustig Europa.
    De sfeer van het Chassidisme wordt in Chagall's unieke beeld- en kleurentaal voor ons uitgestald.

    FILMCURSUS:

     Film en engagement in een tijdperk van globalisering
    Deze cursus omvat drie filmbijeenkomsten die maatschappelijke thema's als engagement en solidariteit
    in een actualiteit van globalisering aan de orde stellen.
    Globalisering leidt ertoe dat wij als burgers wereldwijd in toenemende mate interactief zijn.
    Maar in hoeverre zorgt dit ervoor dat wij een appel kunnen doen op wederzijdse afhankelijkheid en solidariteit?

    Op 24 maart 2014 verzorgde ik een lezing 'Troost van Verbeelding'
    De folder met informatie over deze lezing kunt u downloaden in pdf:
    
    "Lezing2014"

 

    *****************************************************************************************
    Visual arts, film and poetry are vehicles in making our lifes more joyful and meaningful.
    By giving lectures on words and pictures, providing classes in visual arts, and receiving
    groups (maximum 12 participants) in my studio, I try to enrich life and to make it more
    comprehensible for us all.